Intressant artikel från Livsmedelsverket.

I går träffade Livsmedelsverket experter inom barnallergi, celiaki och nutrition för att diskutera vad forskningen säger kring introduktion av mat till små barn. Går det att förebygga allergi och överkänslighet mot mat, och i så fall hur?

Under de senaste åren har flera nya studier publicerats som undersökt aktiv introduktion av vanliga “allergiframkallande” livsmedel som jordnötter och ägg, och om det minskar risken att utveckla allergi hos barn. Även studier om introduktion av gluten och utveckling av celiaki (glutenintolerans) har publicerats.

– Vi följer den nya forskning som kommer, och mot bakgrund av de nya rönen arbetar vi nu med en översyn av råden om när man ska börja ge viss mat till spädbarn, och hur. Utifrån den ser vi om det finns anledning att ändra de nuvarande råden, säger Ylva Sjögren Bolin, nutritionist och immunolog på Livsmedelsverket.

Arbetet sker i nära samarbete med Barnläkarföreningen och Livsmedelsverkets Expertgrupp för nutrition och folkhälsa. Översynen innebär att de vetenskapliga underlagen gås igenom på ett systematiskt sätt och vägs samman. Därefter tas andra faktorer in, till exempel mattraditioner hos människor som bor i Sverige. Allt detta utgör tillsammans grund för bedömningen om råden behöver justeras. Översynen beräknas vara klar under 2018.

De nuvarande råden togs fram 2011 och bygger till stora delar på underlag från det europeiska expertorganet ESPGHAN (The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition) och den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa.

2018-01-23
Källa: Livsmedelsverket