Vi är glada att vi nu fått KRAV Certifikat Nivå 1. Go Skolmat följer de bestämmelser som fastställs av KRAVs regler och har nu minst 15 st livsmedel helt utbytta till godkända livsmedel.

Läs mer bifogad PDF: KRAV Certifikat >>
krav_certifikat_goskolmat