Med vänlig hälsning

Jörgen GabrielsonTel: +4631 790 46 06

Mobil: +4672 250 46 90

E-post: jorgense.gabrielson@goskolmat.seGo’ Skolmat

Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg

www.goskolmat.se